Disclaimer

Informatie en Inhoud Baasin streeft ernaar de informatie op deze website accuraat en actueel te houden, maar kan niet instaan voor de volledigheid, correctheid of voortdurende actualisering ervan. Dit omvat ook alle externe links die op onze website zijn geplaatst. Baasin is niet aansprakelijk voor de inhoud van externe sites bereikbaar via deze links en de informatie die zij bieden.

Geen Contractuele Verplichting Het gebruik van de Baasin-website leidt op geen enkele wijze tot een contractuele relatie tussen de gebruiker en Baasin. Dit geldt voor het aanvragen van informatie, advies of enige andere vorm van dienstverlening. Wij wijzen alle aansprakelijkheid af voor eventuele gevolgen die voortvloeien uit het gebruik van de aangeboden informatie, en kunnen niet garanderen dat de website altijd ononderbroken toegankelijk is.

Beperking van Aansprakelijkheid Baasin is niet verantwoordelijk voor directe, indirecte, bijzondere, incidentele of gevolgschade, waaronder beperkingen in toegankelijkheid, dataverlies of inkomstenderving, die het resultaat kunnen zijn van het gebruik van de op deze website beschikbare informatie.

Rechten voorbehouden Baasin behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen en updates aan te brengen in de inhoud van de website.

Gebruikersinteracties Baasin mag gebruikersbijdragen, zoals commentaren of beoordelingen, die niet in overeenstemming zijn met onze richtlijnen of die als ongepast worden beschouwd, modereren of verwijderen.