Algemene voorwaarden - shop

1.  Algemene bepalingen

Artikel 1  Begripsbepalingen

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:  

Aflevering: de feitelijke ter beschikkingstelling van zaken, apparatuur en / of programmatuur door Baasin hierna te noemen “BIN” (Kamer van Koophandelnummer 88613089) aan Koper;

Normale Kantooruren: uren op maandag tot en met vrijdag – niet zijnde algemeen erkende feestdagen – van 8.00 uur tot 16.00 uur;

 

2. Verkoop van Digitale Producten

 

Artikel 1 Definities

Digitale Producten: Alle digitale goederen en diensten die te koop worden aangeboden op onze website, waaronder maar niet beperkt tot e-boeken, software, online cursussen, en digitale downloads. Koper: De persoon of entiteit die digitale producten koopt via onze website.

 

Artikel 2 Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van digitale producten via onze website.

 

Artikel 3 Aankoop en Levering

Na aankoop van een digitaal product ontvangt de koper een downloadlink of toegang tot het gekochte product. De koper is zelf verantwoordelijk voor het correct downloaden en/of toegang krijgen tot het product.

 

Artikel 4 Prijzen en Betaling

Alle prijzen zijn inclusief BTW, tenzij anders vermeld. Betaling dient te geschieden voordat toegang tot het digitale product wordt verleend.

 

 

Artikel 5 Herroepingsrecht

Vanwege de aard van digitale producten is het niet mogelijk om een aankoop te annuleren of te retourneren nadat het product is gedownload of geopend. Het herroepingsrecht is niet van toepassing op onze digitale producten zodra de download of toegang is gestart.

 

Artikel 6 Licentie en Gebruik

Tenzij anders vermeld, verleent de aankoop van een digitaal product de koper een persoonlijke, niet-overdraagbare licentie om het product te gebruiken. Het is de koper niet toegestaan om het digitale product te kopiëren, te distribueren, te verkopen of op enige andere wijze te exploiteren zonder schriftelijke toestemming.

 

Artikel 7 Aansprakelijkheid

BIN is niet aansprakelijk voor enige schade die kan voortvloeien uit het gebruik van de digitale producten. BIN garandeert niet dat de digitale producten vrij zijn van fouten of defecten.

 

Artikel 8 Privacy

Alle persoonlijke gegevens die tijdens het aankoopproces worden verstrekt, worden vertrouwelijk behandeld en niet gedeeld met derden, behalve indien noodzakelijk voor de verwerking van de betaling of levering van het product.

 

Artikel 9 Wijzigingen

BIN behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen. Het is de verantwoordelijkheid van de koper om regelmatig de voorwaarden te controleren.

 

Artikel 10 Toepasselijk Recht

Op deze algemene voorwaarden is Nederland recht van toepassing. Geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Pagina

 

Artikel 11 Klanttoestemming voor Communicatie

Door de aankoop van digitale producten via onze website, stemt de koper ermee in om uitnodigingen te ontvangen voor het beoordelen van hun aankoop en/of het achterlaten van een beoordeling.

Deze communicatie kan betrekking hebben op de kwaliteit, functionaliteit, of algehele ervaring met betrekking tot het aangeschafte digitale product.

De koper heeft de mogelijkheid om zich op elk moment af te melden voor deze communicaties via de afmeldingslink in de e-mail of door direct contact op te nemen met ons via [email protected].

 

Klik hier om de algemene voorwaarden te downloaden voor Consultancy diensten, trainingen.